Samen Zijn

"Niets doen is misschien wel het allersimpelste en tegelijkertijd het allermoeilijkste dat er is. Omdat je niet vertrouwt dat dat genoeg is, omdat je het effect ervan niet direct kunt zien, omdat het je niet geleerd is, omdat bijna niemand anders het doet en omdat je niet comfortabel bent met alles wat er dan te voelen valt binnenin jou."

Er zijn relatief weinig mensen die 'niets doen' op waarde weten te schatten. We leven in een cultuur waar bijna alles draait om doen, doen, doen... "Als we iets willen veranderen in ons leven, dan zullen we iets anders moeten doen", zegt men.


Maar waar het echt om gaat, is dat je iets anders gaat zijn. Of beter gezegd: dat je juist gaat stoppen met iets anders te zijn dan dat wat je in essentie al bent. Dan kunnen problemen moeiteloos oplossen en verlangens met gemak gerealiseerd worden.


Ook ik heb me lange tijd verzet tegen 'niets doen'. Maar ik begon er ook steeds meer naar te verlangen: een simpel leven, simpel geluk, simpel werk en simpele relaties.


De simpelheid leidt juist tot een extreem hoge kwaliteit op elk gebied van je leven. Want je bent echt áánwezig. En in staat om alles helder, intens en diep te ervaren. Waardoor je jouw eigen flow goed kunt voelen en gaan volgen.


Ik laat je zien hoe je belichaamd aanwezig kunt blijven, ongeacht wat jij of een ander denkt en voelt, zodat je niets en niemand uit de weg hoeft te gaan, relaties kunnen ontstaan, herstellen en verdiepen, en je ware potentieel gerealiseerd kan worden.


Het licht van de onvoorwaardelijke liefde die je bent gaat steeds helderder via je ogen en lichaam stralen. En wordt duidelijk voelbaar voor jezelf en anderen...


Jouw belichaamde aanwezigheid en de manier waarop jij (straks) leeft, communiceert en je gedraagt, zal mensen inspireren en laten zien hoe het ook anders kan.

"Als je ontspannen achterover kunt leunen in je ware zelf ongeacht wat je denkt, voelt en ervaart, dan ben je een belichaamde meester geworden."

~ Mariëlle Duijndam

Juist door niets te doen, ben je een gigantisch grote en sterke 'transformator'. Want in de realiteit waarin iemand al precies is waar en wie ze willen zijn, hoef je toch óók niets meer te doen? Wat je wilt is dus iemand die jou nu al consistent zo kan zien. Zodat jij na verloop van tijd jezelf ook in die realiteit kunt zien en ervaren. En ernaar kunt gaan leven. Ik ben zo iemand. Ik zie wie je werkelijk bent en belichaam wat je werkelijk wilt.


Door in mijn buurt te zijn ga je vanzelf mee resoneren, zoals ze dat noemen. Je zult merken dat het makkelijker wordt om bij je eigen innerlijke helderheid, gevoel, intuïtie, liefde, rust, zachtheid, vrijheid, vreugde, kracht, waardering en weten te komen.


Wanneer je je van binnen consequent fijner begint te voelen dan hoe je je gewend was te voelen, en ook anders begint te reageren dan je gewend was onder dezelfde omstandigheden, zul je je fysieke realiteit moeiteloos voor je ogen zien transformeren.


Ik begeleid je door die tunnel van transformatie. Met mijn perspectief en energie, breng ik het gewenste gevoel dichterbij, totdat je er zelf stabiel op afgestemd bent.


Klik hieronder op één van de opties, voor meer informatie over de sessies, retraites en trajecten die ik bied. Neem gerust contact op voor overleg of een gratis intakegesprek.

Belichaamd Genieten Sessie

Samen creëren we een verandering in je perspectief, gevoel, situatie en realiteit.

Belichaamd Genieten Retraite

We brengen samen belichaamd en afgestemd één of meerdere dagen door in een flow van genieten.

Belichaamd Genieten Traject

Een geïnspireerde samenwerking van 3, 6 of 12 maanden met mij. Individueel, als koppel of groep.

Address

Valkstraat 11

8191 AV Wapenveld

GLD | The Netherlands

CoC number: 27364717

Quick links

Home

About

My Art

Free Gifts

Connect


Events & Retreats

Community Support

Private Support

Categories

Mastery

Creatorship

Entrepeneurship

Facilitatorship

Leadership


Love & Relations

Work & Finances

Body, Mind & Soul


Newsletter

Leave your email addres below to receive personal updates and special invites:

"Everything you want is already inside of you. It's a frequency, an experience, that you can access right NOW. Together we'll bring it into your body and life."

Terms & Conditions | Privacy Policy | Disclaimer

© 2023 - Mariëlle Duijndam - All rights reserved